От 21 март 1971 г. всяка година на тази дата отбелязваме Световния ден на горите. Денят е важен, за да се подчертае значението на горите за живота на Земята и да се призоват всички да ги съхранят. Целта е всички гори на планетата, с техния разнообразен животински и растителен свят да бъдат ефективно стопанисвани и опазвани.

Горите са нашето природно богатство и извор на живот! Всеки един от нас носи отговорност за опазването на това природно богатство, както и за неговото развитие и рационално използване в името на благоденствието на човечеството. Здравето на „белите дробове на планетата“ зависи от всеки от нас, защото почти всеки от нас използва в една или друга степен даровете на гората.

Честит ден на гората!