Деца от III и IV клас на бургаските основни училища „Георги Бенковски“ и „Елин Пелин“ участваха в уроци по горска педагогика. В периода 02–04 юни 2021 г. бяха проведени 4 обучителни кампании, в които се включиха 80 ученици.

Уроците се проведоха на открито и децата учиха за дивите животни в горите на България и как да различават техните стъпки, за съхраняването на биологичното разнообразие, както и за ролята на малкия креслив орел, неговите местообитания и опазването им.

Мероприятията бяха организирани и проведени от експерти от екипа на проекта „Земите и горите на орела“ от страна на ИАГ. Предстои да бъдат проведени още кампании и обучени от ИАГ общо 200 деца до края на изпълнението на проекта.