Образователни дейности

Горската педагогика е възможност за представяне на функциите и значението на горите, както и ролята на лесовъда за тяхното устойчиво стопанисване и опазване. Тя е подход за установяване на контакт между лесовъда и децата и за представяне на лесовъдската дейност по любопитен и интригуващ за тях начин.

Тази дейност има за цел да информира децата по достъпен и забавен начин за проекта и мрежата Натура 2000, като чрез игри се представи значението и важността на малкия креслив орел и опазването на биоразнообразието на горите, културата, социалната и икономическа среда.

Образователните дейности по проекта включват 10 работилници с по 20 деца. Заниманията ще бъдат проведени на открито. Горските педагози ще разработят игри за стимулиране на различните сетива. Децата ще се забавляват като изпълняват задачи индивидуално и по групи и с лекота ще развиват умения за работа в екип, комуникация и координация. Децата ще учат за малкия креслив орел и за други обитатели на горите.

Всички дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

b3lineicon|b3icon-megaphone||Mega Phone

Кампания "Аз пазя горите и орлите на България"