bg

Места

Дервентски възвишения. снимка С. Спасов. http://www.natureimages.eu/

Проектът се осъществява в 16 Специално защитени зони, част от мрежата Натура 2000.

„Студен кладенец”, „Мост на Арда”, „Бяла река”, „Атанасовско езеро”, „Котленска планина”, „Каменски баир”, „Резервоар Ивайловграда”, „Странджа”, „Сакар”, „Западна Странджа”, „Маджарово”, „Харманлийска река”, „Сините камъни-Грбенец”, „Дервенски възвишения”, „Крумовица”, „Адата-Тунджа”

Снимки:

Крумовица. снимка С. Спасов. http://www.natureimages.eu/
Маджарово. снимка С. Спасов. http://www.natureimages.eu/
Сакар. снимка С. Спасов. http://www.natureimages.eu/
Мост Арда. снимка С. Спасов. http://www.natureimages.eu/
Студен Кладенец. снимка С. Спасов. http://www.natureimages.eu/

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook