bg

Номинации в кампанията

В тази страница можете да откриете информация за всяка номинация, която получаваме в рамките на кампанията „Аз пазя орлите и горите на орела“. Ние вярваме, че за да има успешни случаи на предотвратени и разкрити престъпления срещу дивата природа, е необходимо да се обръща повече внимание на тези казуси, тъй като те са причината за драстичното намаляване на популациите на световно застрашени видове.

Примери за подобни престъпления са незаконното залавяне на животни от дивата природа и отглеждането им в плен, ограбване на гнезда, яйца и малки от дивата природа; трафик и търговия със защитени видове; използване на незаконни методи за лов с примамки и отрови; бракониерски острел; незаконно препариране и др.

Очакваме вашите номинации на на адрес: kampania(at)eagleforests.org до 30.09.2016 г. Не забравяйте да ни изпратите вашите данни за контакт: имена, адрес, електронна поща и телефон, както и документи показващи развитието на случая като снимки, кореспонденция с институции и др.

Повече информация за конкурса и правилата за участие ще намерите тук.

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook