bg

Новини

Излезе новата брошура „Аз пазя горите и орлите на България“

27.06.2017

Новата брошура „Аз пазя горите и орлите на България“ на проект „Горите на орела“, насочена към предотвратяване на престъпленията срещу грабливите птици в България, вече е отпечатана и се разпространява.  Грабливите птици са сред най-впечатляващите, символ на свободата, силата и благородството. В...

За първи път в България: поглед отблизо в две гнезда на малък креслив орел

26.06.2017

Фотокапан за наблюдение на малък креслив орел беше поставен за първи път у нас. Гнездата, в които следим птиците, се намират в Сакар и Дервентските възвишения. Такъв тип изследване е рядкост и в световен мащаб. Фотокапаните са разположени в самите гнезда, като внимателно са прикрити с кора от дървото, за да не...

Обнадеждаващи резултати от мониторинга на малкия креслив орел

07.06.2017

През периода март-май 2017 г. са посетени 40-те моделно избрани територии на малки кресливи орли.  Резултатите сочат, че тридесет и четири от териториите са заети от орлите. В останалите 6 територии птиците не са регистрирани. Предполага се, че са закъснели при миграцията. Предстой да се уточни броят на заетите...

Отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

22.05.2017

Международният ден на биологичното разнообразие – 22 май, е обявен с цел подобряване на информираността и разбирането за проблемите пред биоразнообразието. През тази година мотото е „Биологично разнообразие и устойчив туризъм“. Генералната асамблея на ООН възприема 22 май като Международен ден на...

Отбелязваме 25 години програма LIFE на ЕС и Натура 2000

21.05.2017

Днес, 21.05.2017 г., отбелязваме 25-тата годишнина от създаването на програма LIFЕ на Европейския съюз и на приемането на Директивата за местообитанията и мрежата "Натура 2000". От 21 май 1992 г. всички те успешно допринасят за опазването на нашето европейско природно богатство. Програма LIFE е финансовият инструмент на ЕС,...

Работна среща на екипа по проект „Горите на орела“

17.05.2017

Среща на екипа за управление и изпълнение на проект „Горите на орела“ се проведе днес в Изпълнителната агенция по горите.  На срещата беше направен преглед на напредъка по проекта. Акцент беше поставен върху предстоящата инвентаризация в ДГС – Крумовград, подготвянето и провеждането на международна...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook