bg

Новини

Отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

22.05.2017

Международният ден на биологичното разнообразие – 22 май, е обявен с цел подобряване на информираността и разбирането за проблемите пред биоразнообразието. През тази година мотото е „Биологично разнообразие и устойчив туризъм“. Генералната асамблея на ООН възприема 22 май като Международен ден на...

Отбелязваме 25 години програма LIFE на ЕС и Натура 2000

21.05.2017

Днес, 21.05.2017 г., отбелязваме 25-тата годишнина от създаването на програма LIFЕ на Европейския съюз и на приемането на Директивата за местообитанията и мрежата "Натура 2000". От 21 май 1992 г. всички те успешно допринасят за опазването на нашето европейско природно богатство. Програма LIFE е финансовият инструмент на ЕС,...

Работна среща на екипа по проект „Горите на орела“

17.05.2017

Среща на екипа за управление и изпълнение на проект „Горите на орела“ се проведе днес в Изпълнителната агенция по горите.  На срещата беше направен преглед на напредъка по проекта. Акцент беше поставен върху предстоящата инвентаризация в ДГС – Крумовград, подготвянето и провеждането на международна...

Кампанията за предотвратяване на престъпления срещу природата стартира за четвърта поредна година

10.05.2017

За четвърта поредна година Българското дружество за защита на птиците и Изпълнителната агенция по горите стартират кампанията за предотвратяване на престъпления срещу природата „Аз пазя горите и орлите на България“. Активното гражданско общество и работещите институции са два от признаците на зрялата...

Международен ден на мигриращите птици 2017: „Тяхното бъдеще е нашето бъдеще – здравословна среда за птиците и хората“

10.05.2017

На 10 май отбелязваме Международния ден на мигриращите птици. Темата на всички събития, които се организират в десетки страни от цял свят тази година, е: „Тяхното бъдеще е нашето бъдеще“ в светлината на „Устойчиво развитие за дивия свят и хората“. Международният ден на мигриращите птици 2017 подчертава...

Международна конференция за опазване на малкия креслив орел

24.04.2017

Първо съобщение Международна конференция за опазване на малкия креслив орел (Aquila pomarina) 11-14 октомври 2017 г. Бургас, България Българското дружество за защита на птиците и екипът на LIFE проекта „Горите на орела“ имат удоволствието да ви поканят на Международната конференция за експерти от всички европейски...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook