bg

Новини

Тръгнете по следите на орела това лято

28.07.2017

Българското дружество за защита на птиците обявява конкурс за снимка „По следите на орела“. Намерете и фотографирайте орлите в средата, която ни заобикаля – орнамент върху сграда, рисунка, фирмена емблема, статуя или друг наличен фрагмент от градската среда. Може да снимате с техника по ваш избор. Важно...

Инвентаризация на биоразнообразието на територията на ТП ДГС Крумовград

25.07.2017

В изпълнение на проект „Опазване на ключови горски местообитания на Малкия креслив орел (Aquila pomarina) в България”, LIFE12 NAT/BG/001218 по програмата LIFE+ на Европейския съюз, в периода 12-14.07.2017 г. се извърши проверка на инвентаризацията на ТП ДГС Крумовград. Паралелно с проверяването на дейностите по изработването на...

Полетете на крилете на орел утре в центъра на Пловдив

18.07.2017

Заповядайте утре (19 юли, сряда) от 17 до 20 часа в Цар Симеоновата градина в Пловдив на събитието, посветено на кампанията на Българското дружество за защита на птиците ( БДЗП ) „За да има орли“ . Всеки посетител ще може да разгледа отблизо арт инсталация на шест вида орли в реален размер, които срещаме все...

Ново оборудване за производство на пчелни продукти e закупено за ДГС - Кости

17.07.2017

Закупено е ново оборудване за производство на пчелни продукти за ДГС - Кости. Насърчаването на алтернативно ползване на горите чрез производство на недървесни горски продукти като мед и пчелни продукти е начин за диверсификация на доходите на горските стопанства и съответно промяна в начина на стопанисването на...

Орлите на България летят в центъра на Пловдив

12.07.2017

От днес (12 юли)  до следващия четвъртък (20 юли) 2017 г. в Цар Симеоновата градина летят орлите на България, благодарение на арт инсталация на Българското дружество за защита на птиците и със съдействието на Електроразпределение Юг. Арт инсталацията се състои от шест вида орли в реален размер, които срещаме все...

Стартира онлайн петиция ДА ПОСВЕТИМ СПЕЦИАЛЕН ДЕН НА ОРЕЛА

11.07.2017

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) инициира петиция за обявяването на Национален ден на орела . Избраната дата е 27 юни и целта е в този ден да се напомня за незаменимата роля на тези птици в природата посредством информационни кампании и образователни инициативи. Исканията на БДЗП са адресирани към...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook