bg

Новини

Обучение събра 100 горски специалисти в Царево

31.05.2016

Двудневно специализирано обучение в областта на стопанисването, ползването, защитата и управлението на горите в района на Странджа се проведе на 25 и 26 май 2016 г. в гр. Царево . В обучението взеха участие 100 представители на ИАГ, БДЗП, РДГ-Бургас, ЮИДП – гр. Сливен, дванадесет горски и ловни стопанства от Югоизточна...

EК обявява конкурс за снимка

16.05.2016

Европейската комисия обявява фотоконкурс. Ето какво се казва в регламента на конкурса: "Покажете ни как инвестициите на ЕС са използвани, там където живеете, работите или пътувате! Участвайте във фотоконкурса „Европа в моята страна“ и имате шанс да спечелите участие в семинар по фотография в Брюксел....

Проект Горите на орела участва във Фамилатлон 2016

16.05.2016

За поредна година БДЗП се включи в празника на сеймейството и спорта Фамилатлон, организиран от Асоциация „Родители“ . Събитието се проведе на 15 май в Южния парк.  На   щанда на БДЗП предложихме игри за деца за различни възрасти. По-малките от тях правиха пана от природни материали и бои, а по-големите...

55 земеделски и горски стопани се включиха в информационните срещи, организирани от БДЗП

09.05.2016

55 земеделски и горски стопани се включиха в информационни срещи, организирани от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в Болярово, Средец и Хасково. Целта на обученията беше да се представят и разяснят възможностите за кандидатстване по Мярка 12 „Плащания по Натура 2000“ и мярка 10...

Експертите на проекта Горите на орела предоставят безвъзмездни консултации за поддържане на открити пространства в горите

04.05.2016

Повишаване на интереса на горски и земеделските стопани към агроекологичните плащания и гори в Натура 2000, чрез прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 12 „Плащания за Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020 г., бе акцентът на проведените три информационни срещи на...

Около 90 двойки малък креслив орел са установени у нас

22.04.2016

В България са установени около 90 двойки малък креслив орел, показва анализ на данни от теренни проучвания и сателитни предаватели на птици от Унгария, Румъния, Германия, Полша, минаващи през България. Данните до момента показват, че най-много гнезда на редкия вид има в Сакар, Дервентски възвишения и Западна...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook