bg

Новини

Проведе се среща за обсъждане на национална методика за картиране на мъртвата дървесина

29.03.2017

На 28 март 2017 г. в заседателната зала на Изпълнителна агенция по горите се проведе среща за обсъждане на национална методика за картиране на мъртвата дървесина. На срещата присъстваха представители на ИАГ, НПО, научната общност, лесоустройствени фирми и др. Инж. Станислав Лазаров представи резултати от анализа...

Екип на БДЗП откри нови 4 гнезда на малък креслив орел

28.03.2017

Броят на откритите активни гнезда на малкия креслив орел в рамките на LIFE проекта „Горите на орела“ нарасна с още 4 и достигна общо 60.  Новите гнезда с нови двойки са открити от екип на БДЗП по време на зимния мониторинг през декември и февруари, две от тях се намират в Сакар, а другите две – в Западна...

Експерти се обучаваха по географски информационни системи за горите

23.03.2017

Три двудневни обучения по географски информационни системи (ГИС) за горите се проведоха в Свиленград, Тополовград и Сливен по проект „Опазване на ключови горски местообитания на Малкия креслив орел в България”. Обученията са в изпълнение на дейност Е3 „Организиране на специализирани обучения за...

Днес честваме Международния ден на горите

21.03.2017

Датата 21 март е обявена от Общото събрание на ООН за Международен ден на горите през 2012 г. с цел да се повиши информираността на обществото в световен мащаб за значимостта на горите, тяхното опазване и устойчиво развитие.  На този ден в цял свят се провеждат залесителни кампании и събития, които представят...

Представени бяха дейности за проучване и опазване на птиците

09.03.2017

В Пловдив се проведе среща за представяне на дейности за проучване и опазване на птиците, в частност на малкия креслив орел и неговите местообитания. Целта на срещата бе и иницииране на Мрежа от ключови заинтересовани страни, които да подпомогнат реализирането на системата за мониторинг на малкия креслив орел и...

Започна приемът на заявления за подпомагане за Кампания 2017 за поддържането на открити пространства в горите

27.02.2017

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE От 1 март традиционно Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook