bg

Новини

ДГС – Кости получи признание за приноса си в пчеларството и опазването на горите на Странджа

16.12.2016

Държавно горско стопанство – Кости, бе удостоено с приза „Градивни служители! С любов към Странджа, пчелите и меда” на Годишните награди от Петия конкурс за най-добър фермер животновъд, който по традиция се организира от Областна дирекция „Земеделие“ и Областна експертна комисия по животновъдство...

Кампания за предотвратяване на престъпления срещу природа отличи добрите примери за тази година

13.12.2016

На 13 декември в Пресклуба на БТА – Пловдив, бяха наградени номинираните в третото издание на кампанията „Аз пазя горите и орлите на България”.  12 номинирани получиха своите награди. Целта на кампанията е да постави фокуса на общественото внимание върху посегателствата срещу природата, които са...

Приключи инвентаризацията на горските територии на ДЛС „Граматиково”

25.11.2016

В периода 16-18.11.2016 г. специална комисия, назначена от директора на РДГ - Бургас, прие окончателния етап от теренната работа по извършване на инвентаризация на горските територии на ДЛС „Граматиково“, извършена от лесоустройствената група при „Агролеспроект” ЕООД – клон Бургас. Комисията посети на...

Обучителен семинар по проект „Горите на орела“

24.11.2016

На практическо прилагане на някои подходящи мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. се обучаваха експерти от регионалните дирекции по горите. Обучението, което се проведе от 22 до 24 ноември на територията на РДГ – Стара Загора, е в изпълнение на дейност С5 „Пилотен модел за служба за съвети...

Нова инвентаризация на горските територии в района на ДГС – Царево

21.11.2016

Вече е факт инвентаризацията на горските територии в района на дейност на ДГС – Царево, извършена по нова методология, която включва ключови елементи на биоразнообразието. Изработени са горскостопански карти, горскостопански план за горските територии – държавна собственост, както и собственост на...

Нови LIFE проекти в България

16.11.2016

В рамките на новия програмен период на програма LIFE със съфинансиране от Европейския съюз в България ще се осъществят проекти на обща стойност 38 млн. евро, от които 23 млн. евро е финансирането от Европейския съюз. Първите проекти на програма LIFE в България стартираха едновременно с текущата фаза на програмата - LIFE+...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook