Новини | Горите на орела - Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел (Aquilapomarina) в България
bg

Новини

Огромен интерес към орлите на България по време на събитието, посветено на кампанията

19.09.2017

С огромен интерес към орлите на България и кампанията „За да има орли“ протече събитието, което Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира вчера (17 септември) в Зоологическа градина – София. Стотици посетители на зоопарка в Деня на столицата, между които основно семейства с деца, ...

Представяне на „Горите на орела“ по време на Международна конференция за старите гори в Европа

15.09.2017

 На 13 и 14 септември 2017 г. в Брюксел се проведе Международна конференция, посветена на старите гори в Европа. Целта на конференцията бе да се поставят основни за разработване на Стратегия за опазване на старите гори на континента. В нея се включиха над 140 участника от различни страни, между които и представители на...

Уникални макети на орли ще разперят криле в София

13.09.2017

Заповядайте на 17 септември (неделя) в Зоологическа градина - София на специално събитие, посветено на орлите на България. Уникална инсталация на шест вида орли в реален размер ще разкрие пред посетителите на зоопарка отблизо красотата на величествените птици. Събитието се организира от Българското дружество...

Подкрепете ДГС – Кости в номинацията за Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси

13.09.2017

Държавно горско стопанство – Кости е номинирано в Годишните награди за опазване на биоразнообразието 2017 на Българска Фондация Биоразнообразие в категорията „Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси“. ДГС – Кости е добър пример за насърчаване алтернативното ползване на горите, а именно...

Напредък по изпълнение на проект „Горите на орела“, резултат на усилена дейност и успешно партньорство

01.09.2017

Проведе се третата изнесена среща на екипа, отговорен за управление и изпълнение на проект „Горите на орела“. Партньорите от Изпълнителна агенция по горите и Българско дружество за защита на птиците направиха анализ на постигнатото и набелязаха предстоящите действия за изпълнение на предвидените по...

Кампанията за предотвратяване на престъпления срещу природата очаква вашите номинации

14.08.2017

За четвърта поредна година Българското дружество за защита на птиците и Изпълнителната агенция по горите провеждат кампанията за предотвратяване на престъпления срещу природата „Аз пазя горите и орлите на България“. Активното гражданско общество и работещите институции са два от признаците на...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook