bg

Новини

Отбелязваме Световния ден на гората с призив за устойчиви градове

21.03.2018

Днес, на 21 март, отбелязваме Световния ден на гората , като темата тази година е „Гори и устойчиви градове“. В миналото горите са използвани предимно за добив на дървесина и за намиране на храна. Едва през Средните векове се заражда идеята за създаване на обществени паркове и започват да се засаждат...

Планът за действие за малкия креслив орел е готов и внесен за разглеждане в МОСВ

12.03.2018

ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА МАЛКИЯ КРЕСЛИВ ОРЕЛ (Clanga pomarina) В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2028 г. беше официално внесен за разглеждане в Министерство на околната среда и водите. Основната цел на плана е постигане на състояние на сигурност (Secure Population Status) на гнездовата популация на малкия креслив орел в страната, при...

Доклад разкрива връзката между малкия креслив орел и стопанисването на горите

27.02.2018

Нов доклад по проект „Горите на орела“ цели да разкрие връзките между малкия креслив орел и стопанисването на горите като негови основни гнездови местообитания. Обект на изследването бяха 40 гнезда на малък креслив орел в осем защитени зони за птиците в Югоизточна България – Бяла река, Котленска планина,...

Кампания отличава добрите практики в борбата с престъпленията срещу природата

31.01.2018

Стартира кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ , която дава публичност на добрите примери в борбата с престъпленията срещу природата. Инициативата се организира от Българско дружество за защита на птиците и Изпълнителна агенция по горите за пета поредна година. От 1 февруари до 30 април...

Връчихме годишните награди за борба с престъпленията срещу природата

15.12.2017

На 13 декември в Пресклуба на БТА, бяха наградени отличените в годишната кампания „Аз пазя горите и орлите на България”.  14 души в 10 номинации получиха своите награди. Кампанията се организира за четвърти път от Българско дружество за защита на птиците и Изпълнителна агенция по горите. Целта на...

Проведе се четвъртото обществено обсъждане на Плана за действие за малкия креслив орел в България

21.11.2017

Днес на 21.11.2017 г. в София се проведе обществено обсъждане на Плана за действие за малкия креслив орел (Clanga pomarina) в България. Целта на плана е постигане на стабилно състояние на вида в страната, посредством създаване на подходящи условия за нарастване на числеността и плътността на гнездовата популация, заемане на...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook