bg

Новини

Международна конференция за опазване на малкия креслив орел

24.04.2017

Първо съобщение Международна конференция за опазване на малкия креслив орел (Aquila pomarina) 11-14 октомври 2017 г. Бургас, България Българското дружество за защита на птиците и екипът на LIFE проекта „Горите на орела“ имат удоволствието да ви поканят на Международната конференция за експерти от всички европейски...

Започна Седмицата на гората 2017

03.04.2017

Днес в Националния исторически музей официално бе открита Седмицата на гората, която ще продължи до 9 април. Седмицата се чества от 1925 г., вече за 93-и път. Тази година мотото на празника е „Гората е живот“.  Програмата, посветена на празничната седмица, започна от 31 март с поднасяне на венци и цветя в памет на...

С какво се храни малкият креслив орел

02.04.2017

Предварителните резултати от анализа на менюто на малкия креслив орел показаха значително преобладаване на полевките (51%), следвани от таралежа (16%) и различни видове влечуги (13%). Данните са на база намерени 128 екземпляра – ловни обекти на вида в гнезда в Западна Странджа, Странджа, Дервентските възвишения, Сакар...

Проведе се среща за обсъждане на национална методика за картиране на мъртвата дървесина

29.03.2017

На 28 март 2017 г. в заседателната зала на Изпълнителна агенция по горите се проведе среща за обсъждане на национална методика за картиране на мъртвата дървесина. На срещата присъстваха представители на ИАГ, НПО, научната общност, лесоустройствени фирми и др. Инж. Станислав Лазаров представи резултати от анализа...

Екип на БДЗП откри нови 4 гнезда на малък креслив орел

28.03.2017

Броят на откритите активни гнезда на малкия креслив орел в рамките на LIFE проекта „Горите на орела“ нарасна с още 4 и достигна общо 60.  Новите гнезда с нови двойки са открити от екип на БДЗП по време на зимния мониторинг през декември и февруари, две от тях се намират в Сакар, а другите две – в Западна...

Експерти се обучаваха по географски информационни системи за горите

23.03.2017

Три двудневни обучения по географски информационни системи (ГИС) за горите се проведоха в Свиленград, Тополовград и Сливен по проект „Опазване на ключови горски местообитания на Малкия креслив орел в България”. Обученията са в изпълнение на дейност Е3 „Организиране на специализирани обучения за...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook