bg

Новини

Природосъобразното производство на висококачествена дървесина беше в основата на проведеното лесовъдско обучение в с. Граматиково

31.05.2018

Десетки представители на държавни горски стопанства, териториални поделения на Югоизточно държавно предприятие – Сливен, общински горски стопанства, експерти от Изпълнителна агенция по горите, държавното предприятие, Регионална дирекция по горите – Бургас, Българско дружество за защита на птиците,...

На 21 и 22 май празнуваме две важни дати, свързани с природата

24.05.2018

На 21.05.2017 г., отбелязваме деня на приемането на Директивата за местообитанията и мрежата "Натура 2000". Със своите повече от 27 000 зони, мрежата "Натура 2000" е едно от най-впечатляващите постижения на ЕС в областта на природозащитата. У нас обхватът на мрежата покрива 34,4% от територията на страната . България е трета по...

Публикация за кампанията Аз пазя горите и орлите на България влезе в издание на ЕК

10.05.2018

Публикация на Европейската комисия по темата за престъпленията срещу природата разказва за кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“, организирана от Българско дружество за защита на птиците и Изпълнителна агенция по горите. Статията, озаглавена „Публичността помага за превантивната...

Обучения по проект „Горите на орела“ за прилагане на горските мерки от Програмата за развитие на селските райони

04.05.2018

В изпълнение на дейност C5 „Пилотен модел за служба за съвети за екологични услуги от горите” от проект „Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел (Aquila pomarina) в България” LIFE12 NAT/BG/001218 по програма LIFE+ на Европейския съюз, се проведе тридневно обучение по прилагане на горските мерки от...

Представяме “Добри практики за разнообразяване на приходите от горите“

24.04.2018

Представяме ви изданието “Добри практики за разнообразяване на приходите от горите“, подготвено в рамките на проект “Горите на орела“. Горите в България традиционно са стопанисвани главно с цел дърводобив и защита на водосборите. Но гората не е само дървесина . С продължаване на усилията за...

Честита 94-та Седмица на гората

02.04.2018

Скъпи колеги, Екипът на проект „Горите на орела“ ви поздравява със Седмицата на гората - 2018. Мотото, под което се провежда 94-тата Седмица на гората е „Децата и гората на България - за бъдещето на зелена Европа“.  

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook