bg

Новини

Нова инвентаризация на горските територии в района на ДГС – Царево

21.11.2016

Вече е факт инвентаризацията на горските територии в района на дейност на ДГС – Царево, извършена по нова методология, която включва ключови елементи на биоразнообразието. Изработени са горскостопански карти, горскостопански план за горските територии – държавна собственост, както и собственост на...

Нови LIFE проекти в България

16.11.2016

В рамките на новия програмен период на програма LIFE със съфинансиране от Европейския съюз в България ще се осъществят проекти на обща стойност 38 млн. евро, от които 23 млн. евро е финансирането от Европейския съюз. Първите проекти на програма LIFE в България стартираха едновременно с текущата фаза на програмата - LIFE+...

Наближава крайният срок за номинации в кампанията за предотвратяване на престъпленията срещу природата

11.11.2016

До 20 ноември ще се приемат номинации за принос в предотвратяването на престъпления срещу природата в кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“. Не пропускайте да номинирате ваши познати - любители на природата или професионалисти, които са предприели действия, за да предотвратят или разкрият...

Нови 109 000 ха гори със специален статут в България

04.11.2016

България се нарежда на едно от първите места в Европа по биологично разнообразие и определени площи на гори във фаза на старост. За нови 109 000 ха гори със специален статут съобщават от Изпълнителната агенция по горите. От местообитанията в зоните по „Натура 2000” в държавните горски територии 7 % са определени...

Гнездо на малък креслив орел беше спасено

03.11.2016

Спасеното гнездо се намира на дърво в насаждение, предвидено за сеч, на територията на ДГС – Елхово. Открито е от екип на БДЗП в началото на октомври при провеждане на годишния мониторинг на гнезда на малък креслив орел.  Екипът на БДЗП подава сигнал до ИАГ, че отстраняването на дърветата в близост до дървото...

Проучени са 45 гнездови територии на малкия креслив орел

31.10.2016

45 гнездови територии, разположени в проектната площ, са мониторирани през 2016 г. в рамките на проекта „Горите на орела“. Мътенето бе проследено при 18 двойки, като от тях 14 успешно отгледаха по 1 малко. Средният гнездови успех бе много висок -  0.78 малки на мътеща двойка.  Причините за това вероятно са...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook