bg

Новини

Обнадеждаващи резултати от мониторинга на малкия креслив орел

07.06.2017

През периода март-май 2017 г. са посетени 40-те моделно избрани територии на малки кресливи орли.  Резултатите сочат, че тридесет и четири от териториите са заети от орлите. В останалите 6 територии птиците не са регистрирани. Предполага се, че са закъснели при миграцията. Предстой да се уточни броят на заетите...

Отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

22.05.2017

Международният ден на биологичното разнообразие – 22 май, е обявен с цел подобряване на информираността и разбирането за проблемите пред биоразнообразието. През тази година мотото е „Биологично разнообразие и устойчив туризъм“. Генералната асамблея на ООН възприема 22 май като Международен ден на...

Отбелязваме 25 години програма LIFE на ЕС и Натура 2000

21.05.2017

Днес, 21.05.2017 г., отбелязваме 25-тата годишнина от създаването на програма LIFЕ на Европейския съюз и на приемането на Директивата за местообитанията и мрежата "Натура 2000". От 21 май 1992 г. всички те успешно допринасят за опазването на нашето европейско природно богатство. Програма LIFE е финансовият инструмент на ЕС,...

Работна среща на екипа по проект „Горите на орела“

17.05.2017

Среща на екипа за управление и изпълнение на проект „Горите на орела“ се проведе днес в Изпълнителната агенция по горите.  На срещата беше направен преглед на напредъка по проекта. Акцент беше поставен върху предстоящата инвентаризация в ДГС – Крумовград, подготвянето и провеждането на международна...

Международен ден на мигриращите птици 2017: „Тяхното бъдеще е нашето бъдеще – здравословна среда за птиците и хората“

10.05.2017

На 10 май отбелязваме Международния ден на мигриращите птици. Темата на всички събития, които се организират в десетки страни от цял свят тази година, е: „Тяхното бъдеще е нашето бъдеще“ в светлината на „Устойчиво развитие за дивия свят и хората“. Международният ден на мигриращите птици 2017 подчертава...

Кампанията за предотвратяване на престъпления срещу природата стартира за четвърта поредна година

10.05.2017

За четвърта поредна година Българското дружество за защита на птиците и Изпълнителната агенция по горите стартират кампанията за предотвратяване на престъпления срещу природата „Аз пазя горите и орлите на България“. Активното гражданско общество и работещите институции са два от признаците на зрялата...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook