bg

Новини

Обучения по проект „Горите на орела“ за прилагане на горските мерки от Програмата за развитие на селските райони

04.05.2018

В изпълнение на дейност C5 „Пилотен модел за служба за съвети за екологични услуги от горите” от проект „Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел (Aquila pomarina) в България” LIFE12 NAT/BG/001218 по програма LIFE+ на Европейския съюз, се проведе тридневно обучение по прилагане на горските мерки от...

Представяме “Добри практики за разнообразяване на приходите от горите“

24.04.2018

Представяме ви изданието “Добри практики за разнообразяване на приходите от горите“, подготвено в рамките на проект “Горите на орела“. Горите в България традиционно са стопанисвани главно с цел дърводобив и защита на водосборите. Но гората не е само дървесина . С продължаване на усилията за...

Честита 94-та Седмица на гората

02.04.2018

Скъпи колеги, Екипът на проект „Горите на орела“ ви поздравява със Седмицата на гората - 2018. Мотото, под което се провежда 94-тата Седмица на гората е „Децата и гората на България - за бъдещето на зелена Европа“.  

Отбелязваме Световния ден на гората с призив за устойчиви градове

21.03.2018

Днес, на 21 март, отбелязваме Световния ден на гората , като темата тази година е „Гори и устойчиви градове“. В миналото горите са използвани предимно за добив на дървесина и за намиране на храна. Едва през Средните векове се заражда идеята за създаване на обществени паркове и започват да се засаждат...

Планът за действие за малкия креслив орел е готов и внесен за разглеждане в МОСВ

12.03.2018

ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА МАЛКИЯ КРЕСЛИВ ОРЕЛ (Clanga pomarina) В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2028 г. беше официално внесен за разглеждане в Министерство на околната среда и водите. Основната цел на плана е постигане на състояние на сигурност (Secure Population Status) на гнездовата популация на малкия креслив орел в страната, при...

Доклад разкрива връзката между малкия креслив орел и стопанисването на горите

27.02.2018

Нов доклад по проект „Горите на орела“ цели да разкрие връзките между малкия креслив орел и стопанисването на горите като негови основни гнездови местообитания. Обект на изследването бяха 40 гнезда на малък креслив орел в осем защитени зони за птиците в Югоизточна България – Бяла река, Котленска планина,...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook