bg

Новини

Започнаха теренните проучвания по проект „Горите на орела”

24.03.2014

През март започнаха теренните проучвания по проекта за опазване на Малкия креслив орел и местата, които обитава - горите. В защитена зона „Сакар” бяха проверени 6 находища на вида, известни от предишни години.  Две от тях бяха потвърдени. По време на обхожданията бяха открити 36 гнезда на горско гнездящи...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook