bg

Новини

Стартира изготвяне на план за действие за Малкия креслив орел

07.03.2015

Проектният екип на БДЗП започна систематизирането на събраната информация необходима за и зготвяне на национален план за действие за Малкия креслив орел – задача възложена от МОСВ на БДЗП. В момента се работи и по актуализацията на  Европейския план за действие на вида, където БДЗП участва активно. На...

Проект „Горите на орела” бе представен на форума „Балкански гори“

20.02.2015

Проектът „Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел (Aquila pomarina) в България” LIFE12 NAT/BG/001218 по програма LIFE+ на Европейския съюз бе представен пред участниците във Форума „Балкански гори“. Представителите на държавните горски администрации на 8 балкански страни – Албания, Босна и...

Служители на МВР, агенция „Митници“ и горски стопанства сред победителите в кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“

11.12.2014

Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) награждават всички участници в кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ . През последните месеци на 2014 г. за пръв път в България се проведе подобна кампания като в нея взеха участие 13 участници от цялата страна....

Служител на Агенция „Митници” със значителен принос за предотвратяване на престъпления срещу дивата природа

28.11.2014

Номинацията на г-н Вячислав Рангелов е една от последните в пощата на кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“, но и една от най-богатите. За случаите в, които г-н Рангелов, служител на Митница Видин е участвал, ни разказаха от агенцията. През юни 2001 г. той взима участие в залавянето на 32 броя...

Предложения за изменение на Наредбата за инвентаризация на горските територии бяха обсъдени на среща в Изпълнителната агенция по гори (ИАГ)

26.11.2014

На 13 ноември 2014 г. в заседателната зала на Изпълнителната агенция по гори (ИАГ) се проведе среща по проект LIFE12 NAT/BG/001218 „ГОРИТЕ НА ОРЕЛА“, финансиран по програмата LIFE+ на ЕС. Срещата беше организирана в изпълнение на Дейност А6 „Изменение на действащата Наредба за устройство на земите и горите от горския фонд...

Крайният срок за подаване на номинации в кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ е удължен

20.11.2014

Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) ви информират, че удължават срока за подаване на номинации за кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ до 30 ноември 2014 г. В последните дни на кампанията пристигнаха номинации за някои от най-значимите случаи за...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook