bg

Новини

ГОРИТЕ НА ОРЕЛА – опазване на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания - горите

03.04.2014

По повод Седмицата на гората ИАГ и БДЗП представиха в Бургас сътрудничество си по проекта LIFE+ за опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел, финансиран от ЕС Вчера в Бургас при голям интерес от страна на журналисти и експерти по стопанисване на горите бе представен новият проект на...

Започнаха теренните проучвания по проект „Горите на орела”

24.03.2014

През март започнаха теренните проучвания по проекта за опазване на Малкия креслив орел и местата, които обитава - горите. В защитена зона „Сакар” бяха проверени 6 находища на вида, известни от предишни години.  Две от тях бяха потвърдени. По време на обхожданията бяха открити 36 гнезда на горско гнездящи...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook