bg

Новини

Нов доклад за храната на малкия креслив орел е факт

02.07.2018

Излезе най-новата публикация по проект „Горите на орела“. Това е доклад относно „Храната на малкия креслив орел в Югоизточна България”. Автори на труда са д-р Димитър Демерджиев, проф. д-р Златозар Боев, д-р Недко Недялков. Материалът, съставляващ храната на малкия креслив орел, е събран и определен през...

Топ 5 на най-големите заплахи за птиците по света

29.06.2018

Един от всеки осем вида птици е застрашен от изчезване. Но какви са основните фактори, които причиняват това? Може би ще се изненадате. Представяме Ви петте най-големи заплахи за птиците по света и какво се предприема в борбата с тях.   Последният доклад на BirdLife International „Състоянието на птиците по света - 2018“...

„Горите на орела“ във фокуса на дискусиите на Работната група по земеделие на БърдЛайф Интернешънъл

12.06.2018

Горскоекологичната мярка за природосъобразно управление на горите, разработена в рамките на проекта „Горите на орела“, бе представена и обсъдена в Работната група по земеделие на БърдЛайф Интернешънъл. Работната група обединява експертите по земеделски политики и опазване на природата от партньорските...

Природосъобразното производство на висококачествена дървесина беше в основата на проведеното лесовъдско обучение в с. Граматиково

31.05.2018

Десетки представители на държавни горски стопанства, териториални поделения на Югоизточно държавно предприятие – Сливен, общински горски стопанства, експерти от Изпълнителна агенция по горите, държавното предприятие, Регионална дирекция по горите – Бургас, Българско дружество за защита на птиците,...

На 21 и 22 май празнуваме две важни дати, свързани с природата

24.05.2018

На 21.05.2017 г., отбелязваме деня на приемането на Директивата за местообитанията и мрежата "Натура 2000". Със своите повече от 27 000 зони, мрежата "Натура 2000" е едно от най-впечатляващите постижения на ЕС в областта на природозащитата. У нас обхватът на мрежата покрива 34,4% от територията на страната . България е трета по...

Публикация за кампанията Аз пазя горите и орлите на България влезе в издание на ЕК

10.05.2018

Публикация на Европейската комисия по темата за престъпленията срещу природата разказва за кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“, организирана от Българско дружество за защита на птиците и Изпълнителна агенция по горите. Статията, озаглавена „Публичността помага за превантивната...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook