bg

Новини

Ново оборудване за производство на пчелни продукти e закупено за ДГС - Кости

17.07.2017

Закупено е ново оборудване за производство на пчелни продукти за ДГС - Кости. Насърчаването на алтернативно ползване на горите чрез производство на недървесни горски продукти като мед и пчелни продукти е начин за диверсификация на доходите на горските стопанства и съответно промяна в начина на стопанисването на...

Орлите на България летят в центъра на Пловдив

12.07.2017

От днес (12 юли)  до следващия четвъртък (20 юли) 2017 г. в Цар Симеоновата градина летят орлите на България, благодарение на арт инсталация на Българското дружество за защита на птиците и със съдействието на Електроразпределение Юг. Арт инсталацията се състои от шест вида орли в реален размер, които срещаме все...

Стартира онлайн петиция ДА ПОСВЕТИМ СПЕЦИАЛЕН ДЕН НА ОРЕЛА

11.07.2017

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) инициира петиция за обявяването на Национален ден на орела . Избраната дата е 27 юни и целта е в този ден да се напомня за незаменимата роля на тези птици в природата посредством информационни кампании и образователни инициативи. Исканията на БДЗП са адресирани към...

Малкият креслив орел гастолира в Дневник

03.07.2017

Дневник посвети галерия на малкия креслив орел. Вижте прекрасните снимки от фотокапаните с много интересна информация за вида, начина му на живот и навиците му.      

Излезе новата брошура „Аз пазя горите и орлите на България“

27.06.2017

Новата брошура „Аз пазя горите и орлите на България“ на проект „Горите на орела“, насочена към предотвратяване на престъпленията срещу грабливите птици в България, вече е отпечатана и се разпространява.  Грабливите птици са сред най-впечатляващите, символ на свободата, силата и благородството. В...

За първи път в България: поглед отблизо в две гнезда на малък креслив орел

26.06.2017

Фотокапан за наблюдение на малък креслив орел беше поставен за първи път у нас. Гнездата, в които следим птиците, се намират в Сакар и Дервентските възвишения. Такъв тип изследване е рядкост и в световен мащаб. Фотокапаните са разположени в самите гнезда, като внимателно са прикрити с кора от дървото, за да не...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook