bg

Новини

С какво се храни малкият креслив орел

02.04.2017

Предварителните резултати от анализа на менюто на малкия креслив орел показаха значително преобладаване на полевките (51%), следвани от таралежа (16%) и различни видове влечуги (13%). Данните са на база намерени 128 екземпляра – ловни обекти на вида в гнезда в Западна Странджа, Странджа, Дервентските възвишения, Сакар...

Екип на БДЗП откри нови 4 гнезда на малък креслив орел

28.03.2017

Броят на откритите активни гнезда на малкия креслив орел в рамките на LIFE проекта „Горите на орела“ нарасна с още 4 и достигна общо 60.  Новите гнезда с нови двойки са открити от екип на БДЗП по време на зимния мониторинг през декември и февруари, две от тях се намират в Сакар, а другите две – в Западна...

Експерти се обучаваха по географски информационни системи за горите

23.03.2017

Три двудневни обучения по географски информационни системи (ГИС) за горите се проведоха в Свиленград, Тополовград и Сливен по проект „Опазване на ключови горски местообитания на Малкия креслив орел в България”. Обученията са в изпълнение на дейност Е3 „Организиране на специализирани обучения за...

Днес честваме Международния ден на горите

21.03.2017

Датата 21 март е обявена от Общото събрание на ООН за Международен ден на горите през 2012 г. с цел да се повиши информираността на обществото в световен мащаб за значимостта на горите, тяхното опазване и устойчиво развитие.  На този ден в цял свят се провеждат залесителни кампании и събития, които представят...

Представени бяха дейности за проучване и опазване на птиците

09.03.2017

В Пловдив се проведе среща за представяне на дейности за проучване и опазване на птиците, в частност на малкия креслив орел и неговите местообитания. Целта на срещата бе и иницииране на Мрежа от ключови заинтересовани страни, които да подпомогнат реализирането на системата за мониторинг на малкия креслив орел и...

Накъде лети малкият креслив орел?

13.02.2017

Вече можете да проследите миграцията на малкия креслив орел в почти реално време . Това са птици, излюпени в Естония и с поставени предаватели.   На картата се вижда миграционният път на 7 птици, който надхвърля 8000 км и в по-голямата си част не се отклонява с повече от 100 км в ширина. Основната част от...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook