bg

Новини

Очакваме номинациите в шестото издание на кампанията "Аз пазя горите и орлите на България"

15.03.2019

За шеста поредна година Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организират кампанията за предотвратяване престъпленията срещу дивата природа „Аз пазя горите и орлите на България“. В първите пет издания на кампанията от 2014 до 2018 г. бяха получени над 50...

Националният съвет за биологично разнообразие одобри „План за действие за малкия креслив орел в България, за периода 2019-2028 г."

10.12.2018

На свое заседаниe на 7 декември 2018 г. Националният съвет за биологично разнообразие одобри проект на „План за действие за малкия креслив орел в България, за периода 2019-2028 г.". Планът е продукт на съвместната работа между Изпълнителна агенция по горите и Българско дружество за защита на птиците в рамките на проект...

15 малки кресливи орли излетяха от наблюдаваните територии през 2018 г.

05.11.2018

Екип на БДЗП проведе мониторинг на 40-те моделно избрани територии, заети от двойки на малки кресливи орли. За тридесет от наблюдаваните гнезда установихме, че са активни. В останалите 10 територии двойките са регистрирани в територията, но не обитават старите си гнезда, като най-вероятно са се преместили или не са...

Методика за измерване количеството и характеристиките на мъртвата дървесина и биотопните дървета в горските екосистеми бе официално одобрена

12.10.2018

Методика за измерване количеството и характеристиките на мъртвата дървесина и биотопните дървета в горските екосистеми бе официално одобрена от Изпълнителния директор на ИАГ. Оцеляването на повече от една трета от видовете в Европейските гори зависи от старите и загинали дървета. Мъртвите дървета формират...

БДЗП взе участие в голяма международна конференция, посветена на орлите

26.09.2018

Екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) взе участие в международната конференция „ Орлите на Палеарктика – изследване  и опазване “, провела се през септември 2018 г. в град Горно-Алтайск, Русия. Конференцията беше организирана от Руския център за изследване и опазване на хищните птици в...

Връчихме годишните награди за борба с престъпленията срещу природата

20.09.2018

Днес, в София, бяха наградени отличените в годишната кампания „Аз пазя горите и орлите на България”.  9 души в 8 номинации получиха своите награди. Кампанията се организира за пета поредна година от Българско дружество за защита на птиците и Изпълнителна агенция по горите. Целта на кампанията е да...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook