bg

Новини

Готови са резултатите от социологическо проучване за нагласите към горскостопанските практики

08.03.2016

В рамките на проект LIFE+ „Горите на орела“ беше проведено социологическо проучване, чиято ц ел бе да се установят разбиранията, отношението и готовността на основните заинтересовани страни за прилагане на иновативни горскостопански практики на територията на 16-те специално защитени територии (СЗЗ), в...

Проведе се среща за обсъждане на инвентаризацията на биоразнообразието и мъртвата дървесина в България

01.12.2015

Пилотното тестване на различните методи се прави в рамките на съвместния проект на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), „Горите на орела”, изпълняван по програма LIFE+ на ЕС   „ При инвентаризацията на горските стопанства се включват методи за...

Награди отличиха постиженията в борбата с престъпленията срещу природата за 2015 година

03.11.2015

На 3 ноември в пресклуба на БТА се проведе заключителната пресконференция във второто издание на кампанията за предотвратяване на престъпления срещу дивата природа „Аз пазя горите и орлите на България“. На събитието бяха представени номинациите, които бяха получени в тазгодишното издание на...

Проведе се среща на екипа в Родопите

18.10.2015

От 13 до 15 октомври в Родопите се проведе среща на екипа на проект LIFE + „Горите на орела“. Служители на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) се събраха две години след началото на проекта, за да обсъдят напредъка на проекта и да направят план за действие за...

Изпробват нови методи за инвентаризация на биоразнообразието

10.10.2015

Нови методики за инвентаризация на горските територии и богатството на биологично разнообразие в тях представиха на четвъртото заседание на Надзорната група по проект „Горите на орела“ по програма LIFE+ на Европейския съюз. Събитието се проведе от 29 септември до 1 октомври, 2015 г. в Царево. Провеждането на...

Малкият креслив орел е новият обитател на столичния зоопарк

03.10.2015

Най-новият обитател на столичния зоопарк се казва Димитър. Така най-малките посетители на столичния зоопарк кръстиха малкия креслив орел. Децата пускаха в кутия своите предложения, а накрая, пред телевизионните камери, проекта LIFE+ „Горите на орела“ изтеглиха предложението на 8-годишната Карина. Птицата е...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook