bg

Новини

Експертите на проекта Горите на орела предоставят безвъзмездни консултации за поддържане на открити пространства в горите

04.05.2016

Повишаване на интереса на горски и земеделските стопани към агроекологичните плащания и гори в Натура 2000, чрез прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 12 „Плащания за Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020 г., бе акцентът на проведените три информационни срещи на...

Около 90 двойки малък креслив орел са установени у нас

22.04.2016

В България са установени около 90 двойки малък креслив орел, показва анализ на данни от теренни проучвания и сателитни предаватели на птици от Унгария, Румъния, Германия, Полша, минаващи през България. Данните до момента показват, че най-много гнезда на редкия вид има в Сакар, Дервентски възвишения и Западна...

БДЗП организира информационни срещи за земеделските стопани и Държавни горски и ловни стопанства

21.04.2016

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) ще организира информационни срещи за земеделските и горските стопани от общините Болярово, Средец и Хасково. Срещите ще се проведат на 26, 27 и 28 април. 1.    в град Болярово - на 26 април от 11.00 часа на ул. „9-ти септември“ №3, ет.1 , (бившият Профсъюзен дом);...

Закрихме Седмицата на гората със събитие на Витоша

11.04.2016

Проект LIFE + „Горите на орела“ се включи в Националната инициатива „Празник в гората“, организирана от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) в рамките на Седмицата на гората 2016. В рамките на проекта се проведе работилница за плъстене на вълна , в която се включиха не само деца, но и възрастни,...

Проектът Горите на орела се включи в честванията по повод Седмицата на гората

06.04.2016

Над 400 човека посетиха днес информационната шатра на Изпълнителна агенция по горите в Южния парк в София. На събитието беше представен и проект LIFE+ "Горите на орела". Посетителите имаха възможност да научат повече за работата на лесовъдите и за дейностите, които се извършват в горите. Експерти от Агенцията и...

Започват публичните консултации по Националния FSC стандарт за България

05.04.2016

Консултациите по последната чернова на националния FSC® стандарт за България ще се проведат в периода 11.03.2016 г. – 11.05.2016 г.   В горепосочения срок всички заинтересовани страни могат да изпращат своите писмени коментари по документа на следната електронна поща: fcic@wwfdcp.bg или на адрес: София 1000, ул. Иван Вазов 38,...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook