bg

Новини

Международна конференция за горите и климатичните промени събра десетки учени от цял свят в София

09.05.2015

Тази година се отбелязват 90 години висше лесотехническо образование в България и по този повод Лесотехническият университет (ЛТУ) и Факултета по горско стопанство (ФГС) организират Международна научна конференция на тема „Горското стопанство – мост към бъдещето“ . Форумът се провeде на 7 и 8 май в...

Проучване на грабливите птици в Сакар планина и Дервентските възвишения

01.04.2015

Терени дейности през 2015 г. по проект „Горите на орела“ Стартираха терените дейности по проекта свързан с опазването на малкия креслив орел. Открити са гнездата на 3 двойки малки кресливи орли, чиито територии бяха локализирани през 2014 г. Две от гнездата се намират в Сакар планина, а третото е разположено в...

Напредък в научно-изледователските и застъпническите дейности по проект „Горите на орела”

09.03.2015

На 27  февруари 2015 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) се проведе работна среща на екипа на проект „Горите на орела”. На срещата представителите на ИАГ и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) обсъдиха напредъка по проекта и планираха предстоящи дейности и...

Международна среща за опазване на малкия креслив орел

08.03.2015

В края на септември в Словакия се проведе международна среща за опазване на малкия кресли орел . Тя беше организирана от Словашкото дружество за опазване на хищните птици.  Фокусът бе поставен върху разкриване на основните заплахи и предизвикателства пред опазването на вида . Бяха представени положителни...

Стартира изготвяне на план за действие за Малкия креслив орел

07.03.2015

Проектният екип на БДЗП започна систематизирането на събраната информация необходима за и зготвяне на национален план за действие за Малкия креслив орел – задача възложена от МОСВ на БДЗП. В момента се работи и по актуализацията на  Европейския план за действие на вида, където БДЗП участва активно. На...

Проект „Горите на орела” бе представен на форума „Балкански гори“

20.02.2015

Проектът „Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел (Aquila pomarina) в България” LIFE12 NAT/BG/001218 по програма LIFE+ на Европейския съюз бе представен пред участниците във Форума „Балкански гори“. Представителите на държавните горски администрации на 8 балкански страни – Албания, Босна и...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook