bg

Новини

Мана небесна

25.07.2016

Ако все още се чудите дали има връзка между храната и опазването на горите и птиците , прочетете новия брой 23/2016 г. на списание „ДиВино“ . Там излезе статия за усилията на Държавно горско стопанство Кости за производство на манов мед, които се подкрепят пилотно в рамките на проект „Горите на орела“....

Изнесена среща на екипа се проведе в Сакар

19.07.2016

От 12 до 15 юли се проведе втората изнесена среща на екипа по проект Life+ „Горите на орела“ на територията на защитена зона Сакар – един от шестнайсетте проектни райони. Служители на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) – партньорските организации...

Деца от Русе се запознават с малкия креслив орел

22.06.2016

На 17 юни започна серия от събития, организирани от Регионална библиотека “Л. Каравелов” в рамките на проект „Фабрика за идеи, знания и мечти „Русе и децата“. В тях се включи и Българското дружество за защита на птиците, представяйки проекта LIFE + „Горите на орела“. По време на ваканцията, децата...

Локализирахме 56 гнезда на малък креслив орел

17.06.2016

Завършиха теренните проучвания за локализиране на гнездата на малък креслив орел в 16 защитени зони от мрежата Натура 2000, в които работим по проекта LIFE + „Горите на орела“. Те се проведоха за последните три години. Проучванията дават много ценна информация за вида и популацията му и, след задълбочен...

Балкански семинар, посветен на престъпленията срещу птиците, се проведе в Бургас

02.06.2016

На 27 май, 2016 г., в Природозащитния център на БДЗП „Пода“ край Бургас се проведе семинар, посветен на престъпленията срещу птиците с цел да се изгради капацитет за работа с институциите и ефективно събиране на доказателства за противодействие на този вид престъпност . В семинара участваха 27 представители...

Обучение събра 100 горски специалисти в Царево

31.05.2016

Двудневно специализирано обучение в областта на стопанисването, ползването, защитата и управлението на горите в района на Странджа се проведе на 25 и 26 май 2016 г. в гр. Царево . В обучението взеха участие 100 представители на ИАГ, БДЗП, РДГ-Бургас, ЮИДП – гр. Сливен, дванадесет горски и ловни стопанства от Югоизточна...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook