bg

Новини

Проведе се среща на екипа в Родопите

18.10.2015

От 13 до 15 октомври в Родопите се проведе среща на екипа на проект LIFE + „Горите на орела“. Служители на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) се събраха две години след началото на проекта, за да обсъдят напредъка на проекта и да направят план за действие за...

Изпробват нови методи за инвентаризация на биоразнообразието

10.10.2015

Нови методики за инвентаризация на горските територии и богатството на биологично разнообразие в тях представиха на четвъртото заседание на Надзорната група по проект „Горите на орела“ по програма LIFE+ на Европейския съюз. Събитието се проведе от 29 септември до 1 октомври, 2015 г. в Царево. Провеждането на...

Малкият креслив орел е новият обитател на столичния зоопарк

03.10.2015

Най-новият обитател на столичния зоопарк се казва Димитър. Така най-малките посетители на столичния зоопарк кръстиха малкия креслив орел. Децата пускаха в кутия своите предложения, а накрая, пред телевизионните камери, проекта LIFE+ „Горите на орела“ изтеглиха предложението на 8-годишната Карина. Птицата е...

Европейските дни на птиците - срещи на хората с птиците

01.10.2015

Европейските дни на птиците се провеждат всяка година в първия уикенд на октомври , организирани от BirdLife International, най-голямата мрежа от патрьорски организации в световен мащаб. Тази година на 3 и 4 октомври БДЗП отново ще се включи със серия от събития в страната. Посетителите ще могат да наблюдават мигриращите...

Лечебните билки в Странджа

11.08.2015

Във връзка с инвентаризацията на Териториално поделение ДГС Царево, която тече в момента, проект Горите на орела подготви екипа за инвентаризация на Агролеспроект за проучването на лечебните растения със стопанско значение, като организира обучение по темата . Проучването ще бъде включено в специална...

Как се определят старите гори

04.08.2015

Параметрите за измерване и оценка на потенциални гори във фаза на старост на територията на Държавно горско стопанство – Царево, обсъждаха лесовъди и природозащитници по време на проведено обучение в края на юли. На срещата представители на Институт за гората при БАН запознаха участниците с разработена...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook