bg

Новини

Излезе новата брошура „Аз пазя горите и орлите на България“

27.06.2017

Новата брошура „Аз пазя горите и орлите на България“ на проект „Горите на орела“, насочена към предотвратяване на престъпленията срещу грабливите птици в България, вече е отпечатана и се разпространява.  Грабливите птици са сред най-впечатляващите, символ на свободата, силата и благородството. В...

За първи път в България: поглед отблизо в две гнезда на малък креслив орел

26.06.2017

Фотокапан за наблюдение на малък креслив орел беше поставен за първи път у нас. Гнездата, в които следим птиците, се намират в Сакар и Дервентските възвишения. Такъв тип изследване е рядкост и в световен мащаб. Фотокапаните са разположени в самите гнезда, като внимателно са прикрити с кора от дървото, за да не...

Отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

22.05.2017

Международният ден на биологичното разнообразие – 22 май, е обявен с цел подобряване на информираността и разбирането за проблемите пред биоразнообразието. През тази година мотото е „Биологично разнообразие и устойчив туризъм“. Генералната асамблея на ООН възприема 22 май като Международен ден на...

Отбелязваме 25 години програма LIFE на ЕС и Натура 2000

21.05.2017

Днес, 21.05.2017 г., отбелязваме 25-тата годишнина от създаването на програма LIFЕ на Европейския съюз и на приемането на Директивата за местообитанията и мрежата "Натура 2000". От 21 май 1992 г. всички те успешно допринасят за опазването на нашето европейско природно богатство. Програма LIFE е финансовият инструмент на ЕС,...

Работна среща на екипа по проект „Горите на орела“

17.05.2017

Среща на екипа за управление и изпълнение на проект „Горите на орела“ се проведе днес в Изпълнителната агенция по горите.  На срещата беше направен преглед на напредъка по проекта. Акцент беше поставен върху предстоящата инвентаризация в ДГС – Крумовград, подготвянето и провеждането на международна...

Международен ден на мигриращите птици 2017: „Тяхното бъдеще е нашето бъдеще – здравословна среда за птиците и хората“

10.05.2017

На 10 май отбелязваме Международния ден на мигриращите птици. Темата на всички събития, които се организират в десетки страни от цял свят тази година, е: „Тяхното бъдеще е нашето бъдеще“ в светлината на „Устойчиво развитие за дивия свят и хората“. Международният ден на мигриращите птици 2017 подчертава...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook