bg

Новини

Партньорска среща по проекта се проведе в Сливен

12.02.2020

  На 10 и 11 февруари в гр. Сливен се проведе партньорска среща на екипа за управление и изпълнение на новия европейски проект на ИАГ с работно заглавие „Горите на орела“, финансиран по програма LIFE на Европейския съюз. Домакин на събитието беше ЮИДП, в чиято сграда се събраха експерти от другите...

Стартира процесът по подписване на споразумения за партньорство към новия проект на ИАГ по програма LIFE на ЕС

06.12.2019

Официално бе дадено началото на  новия проект на Изпълнителна агенция по горите по програма LIFE на Европейския съюз. Вчера бенефициерите по проект „Мерки за опазване на Малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, стартираха процеса по подписване на споразумения, с които всеки един от...

Резултатът от съвместните действия на ИАГ и БДЗП е успешното приключване на проекта за опазване на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания - горите

28.06.2019

На 27 юни 2019 г. – Националния ден на орела, се проведе заключителната среща по проект „Опазване на ключови местообитания на малкия креслив орел в България“ на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), финансиран от програмата LIFE+ на Европейския съюз. Проектът се...

Успешно приключиха последните обучения по проект „Горите на орела“

18.06.2019

Четири обучения за служители от регионалните дирекции по горите бяха проведени в периода от 3 до 13 юни 2019 г. по проект „Опазване на ключови горски хабитати на Малкия креслив орел",  по програма LIFE на Европейския съюз. Общо 200 експерти по контрол и опазване на горските територии, горски инспектори, юрисконсулти...

В края на май се проведе обучение на тема „Укрепване капацитета на РДГ за предоставяне подкрепа за финансиране устойчивото управление и опазване на горските хабитати“

03.06.2019

В края на м. май, в гр. Хисаря, експерти от Дирекция „Наука и международна дейност" при Изпълнителна агенция по горите проведоха тридневно обучение по предварително одобрена програма на служители от 16-те Регионални дирекции по горите, свързано с изпълнението на проект „Опазване на ключови горски...

На 22 май отбелязваме Международния ден на биоразнообразието

22.05.2019

На  22 май  отбелязваме  Международния ден на биологичното разнообразие.  Темата за тази година е  „Нашето биологично разнообразие, нашата храна, нашата здраве".  Целта е вниманието да се фокусира върху биологичното разнообразие като основа за нашата храна и здраве и като ключов катализатор за...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook