bg

Международна конференция за опазване на малкия креслив орел
24.04.2017

сн. Св. Спасов

Първо съобщение
Международна конференция за опазване на малкия креслив орел (Aquila pomarina)

11-14 октомври 2017 г.
Бургас, България

Българското дружество за защита на птиците и екипът на LIFE проекта „Горите на орела“ имат удоволствието да ви поканят на Международната конференция за експерти от всички европейски страни, които ще споделят своя опит в опазването на малкия креслив орел.


Основните теми, които ще бъдат обсъдени на конференцията са:

- актуализиране на Международния план за действие;
- обмен на  информация за последните проучвания в различните държави за екологията на вида и местообитанията
- обмен на  информация за последните мерки, предприети за опазване на вида в различните страни
- разпространение на резултатите, постигнати от нашия проект.

Конференцията ще се проведе в района на град Бургас, в периода 11-14 октомври 2017 г.

Желаещите да участват могат да се регистрират за участие до 1 август като попълят онлайн формуляра за регистрация. Можете да получите повече подробности или информация относно конференцията, като изпратите имейл до следния адрес: svilen.cheshmedjiev@bspb.org. За повече въпроси се свържете с Свилен Чешмеджиев 0878599383. След като се регистрирате, ще се свържем с Вас относно възможностите за пътуване, настаняване и програмата.


Продължителност на конференцията и индикативна програма


11 октомври - пристигане и регистрация
12-13 октомври - пленарни сесии с презентации и постери
14 октомври - екскурзия и отпътуване от конференцията

Регистрационна такса


Таксата за регистрация в размер на 110 евро на участник трябва да бъде платена авансово по банков път или при пристигане. Той покрива настаняване, храна, екскурзии за конференции и публикации в Acta Zoologica Bulgarica, ако бъдат приети. Организаторите могат да покрият таксата за регистрация на ограничен брой участници от държави с право на доходи.

Подкрепа за участниците

Подкрепа за пътни разходи и такса за регистрация се предлага за ограничен брой участници извън ЕС. Моля, посочете в регистрационния формуляр дали желаете да кандидатствате за подкрепа.

Покана за презентации


Предлажения за презентации и постери се приемат по следните теми:
- Екологията, популацията и/или тенденциите в популацията на малкия креслив орел;
- Фактори за заплаха и тяхното смекчаване за малкия креслив орел;
- Най-добри или иновативни практики за опазване на вида
- Представяне на резултатите от неотдавна завършени или текущи проекти, насочени към опазването на малкия креслив орел.
Изпращайте резюмета в рамките на 300 думи до имейла, даден от организаторите до 10 август 2017 г.
В регистрационния формуляр, моля, посочете темата, която желаете да представите, заглавието и дали имате желание презентацията/постерът ви да бъде публикуван/а в Acta Zoologica.

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook