bg

С какво се храни малкият креслив орел
02.04.2017

Предварителните резултати от анализа на менюто на малкия креслив орел показаха значително преобладаване на полевките (51%), следвани от таралежа (16%) и различни видове влечуги (13%). Данните са на база намерени 128 екземпляра – ловни обекти на вида в гнезда в Западна Странджа, Странджа, Дервентските възвишения, Сакар и Източни Родопи (Бяла река и Харманлийска река).

Предстои в следващия размножителен сезон изследванията да продължат и данните да бъдат допълнени. Техният окончателен вариант тепърва ще бъде изготвен.

Откритите пространства, като ливади и пасища в покрайнините на горите, са важни ловни територии за малкия креслив орел, обитавани от гризачи, дребни бозайници и влечуги. Загубата на част от този ландшафт е основна заплаха за вида и води до недостиг на храна в местата за размножаване и местата за почивка по време на миграция на орела, което става причина за понижен гнездови успех, смъртност на малките и лошо физическо състояние на мигриращите птици.

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook