bg

SmartBirds Pro - новата версия ще улесни мониторинга на малкия креслив орел
12.01.2017

Българското дружество за защита на птиците представи новата версия на мобилното приложение SmartBirds Pro, която ще улесни събирането на данни и мониторинг на гнездата на малките кресливи орли, както и събиране на данни за други горски видове птици и не само. Свалянето и използването на приложението е напълно безплатно.


Новата версия на SmartBirds Pro, разработена за смартфони и таблети, използващи Android, е усъвършенствана с нови функции, както и олекотена в сравнение с първата, пусната преди две години. През това време приложението се разви и прерасна в цялостна система, която се състои от новата версия на приложението, свободно достъпно в Google Play и интернет базирана платформа - www.SmartBirds.org,  с автоматична връзка между тях. Сега всеки може да изпрати наблюденията си към онлайн хранилището само с натискането на един бутон, след което да редактира записите си, ако е необходимо.


Приложението е единственото в България и едно от малкото в света
, които позволяват записване на наблюдавани птици, бозайници, земноводни и влечуги с любителска и професионална цел и онлайн съхраняване и редактиране на записите.


Новата версия на приложението SmartBirds Prо е разработена в рамките на проект LIFE+ „Горите на орела“ като част от изпълнението на проектна дейност D 2 - „Използване на национална система за мониторинг на ключовите горски хабитати за регистрирането на промени, дължащи се на подобреното планиране и стопанисване на горите“.


Разработката ще допринесе за изпълнението и на други дейности от проекта
– мониторингови дейности D1 и D3, и ще бъде ключов инструмент за тестване на някой от мерките в Националния план за действие за малкия креслив орел 2017-2027, който се подготвя в рамките на проекта . Мобилното приложение ще спомогне за по-ефективно прилагането на националната система за мониторинг на биоразнообразието в България.


Какво е SmartBirds Pro?

Електронен полеви дневник за бързо и лесно записване на наблюдения на птици, земноводни, влечуги и бозайници в България. SmartBirds Pro замени тетрадките и тефтерите, на които преди години се записваха и събираха данните за биологичното разнообразие у нас. Мобилното приложение е удобно, както за записване на единични наблюдения, така и за провеждането на специализиран биологичен мониторинг и проучвания.


За какво служи SmartBirds Pro?

Събирането на данни за биологичното разнообразие е изключително важно за провеждането и прилагането на ефективна природозащита в цял свят. SmartBirds Pro осигурява огромна информационна основа, която може да служи за защита на природата в България. Целенасоченото и правилно събиране на данни за биоразнообразието, тяхното бързо споделяне, обработка и анализ днес е по-важно от всякога и от съществено значение за запазване на природата. Използването на електронен полеви дневник значително улеснява хиляди хора в страната, желаещи да запишат своите наблюдения.


Мобилното приложение
Съдържа четири форми за записване на наблюдения (птици, мониторинг на обикновените видове птици, бял щъркел и земноводни, влечуги и бозайници) с  всички необходими полета за събиране на информация.


Как се използва?
Ако вие събирате данни и се намирате сред природата, в гората например, отваряйки приложението през смартфона или таблета си с Android, вграденият в мобилното приложение GPS веднага ви позиционира на гугъл карта (нормална, сателитна и хибридна) или на Open Street Map (OSP), като ви позволява да ги записвате дори и да не разполагате с връзка с Интернет. Може да снимате наблюденията си и директно да добавяте номер на изображението в полевия си дневник. Събраната информация може лесно да бъде споделена с приятели чрез електронна поща и изпращана към онлайн сървъра, след което да бъде използвана за природозащитни цели.


Новостите:
Интернет платформата
Платформата директно комуникира с мобилното приложение и всеки регистриран потребител може да качва данните си, а след това да ги разгледа, коригира и изтегли. Базирана е на софтуер с отворен код и позволява следните функционалности:
•    Визуализиране на наблюденията върху карта (птици, земноводни, влечуги и бозайници) – фиг. 1 и маршрута, който сте изминали (Track);
•    Директно записва данните в системата, като същите могат да се коригират през мобилното приложение;
•    Позволява сваляне на цялата записана информация – данните за видовете от съответната форма в *.csv, генерирани следи в *.gpx, както и интегрирани фотографии към наблюдението в *.jpg със съответните GPS координати;
•    Показва заснетите обекти;
•    Филтрира данните;
 

 
 
Нова функция е сумиране в поле „Брой“
При въвеждане на броя на наблюдаваните птици, в полето за точен брой във формата  има добавена функция за сумиране. Когато записвате съответната цифра за брой птици, които наблюдавате, може да добавяте допълнителни бройки след натискане на бутона „+“ или „СумаIследв.“ и така се добавят бройките – фиг.2. Сумирането става автоматично при двойно натискане на бутона или преминаване на друг ред. При различните клавиатури бутона „СумаIследв.“  „мигрира“ в бутона „Next”. – фиг.3.
 

 
 

 
 
 
 

 
Най-новото в SmartBirds Pro за Мониторинг на обикновените видове птици (МОВП)
За участниците в МОВП има и нова опция за предварителен избор на пробна площадка, който се прави чрез онлайн портала www.SmartBirds.org. След това в мобилното приложение на таблета или смартфона на съответния участник се вижда единствено избраната от него пробна площадка (UTM квадрат). Това се надяваме да помогне за привличането на нови участници в МОВП и особено за разширяване на обхвата в горските местообитания.
 
Подобряване на стабилността на приложението
Дори и батерията на смартфона или таблета да свърши или по някаква друга причина устройството, което ползвате при събирането на данни се рестартира, при новото стартиране приложението започва да работи от последната активна сесия. По този начин събраната от вас информация е защитена  и загубата на записи е намалена до минимум.
 
Макар SmartBirds Pro да бе създадено за целите на мониторинговите схеми на БДЗП, интересът към него се оказа много по-голям от очакваното и това се превърна в движещата сила за неговото непрекъснато развитие и обновяване. Ползването на приложението и онлайн платформата са напълно безплатни и вече имат над 240 активни потребители, които го използват както за професионално събиране на данни, така и за записване на случайни наблюдения при разходки сред природата.

Снимки:

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook