bg

ДГС – Кости получи признание за приноса си в пчеларството и опазването на горите на Странджа
16.12.2016

Държавно горско стопанство – Кости, бе удостоено с приза „Градивни служители! С любов към Странджа, пчелите и меда” на Годишните награди от Петия конкурс за най-добър фермер животновъд, който по традиция се организира от Областна дирекция „Земеделие“ и Областна експертна комисия по животновъдство – Бургас.

На церемонията, състояла се на 13 декември в Бургас, бяха връчени награди в три категории – овцевъдство, говедовъдство и пчеларство.

ДГС – Кости, се грижи за пчелин от 130 кошера, разположен сред обширен дъбов комплекс. От декември 2015 г. стартират действия за преминаване от конвенционално към биопроизводство на манов мед и пчелни продукти.

Тази дейност е подпомогната от проекта „Горите на орела”, финансиран по програма LIFE+, по който партньори са Българското дружество за защита на птиците и Изпълнителната агенция по горите.

Целта е развитие на пчеларството като алтернативна дейност в горското стопанство за сметка на сечта и добива на дървесина в гнездовите територии, с което в голяма степен ще бъдат опазени местообитанията на малкия креслив орел в Странджа, както и на много други представители на местната флора и фауна.

От 2017 г. се планира и производството на други пчелни продукти - восък, прашец и прополис.

Снимки:

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook