bg

Кампания за предотвратяване на престъпления срещу природа отличи добрите примери за тази година
13.12.2016

сн. Мариана Вълчева

На 13 декември в Пресклуба на БТА – Пловдив, бяха наградени номинираните в третото издание на кампанията „Аз пазя горите и орлите на България”.  12 номинирани получиха своите награди.


Целта на кампанията е да постави фокуса на общественото внимание върху посегателствата срещу природата, които са сериозни престъпления и често водят до загуба на биоразнообразие. В кампанията се отличават добрите практики в професионалната сфера на участниците. Наградите са стимул за участниците заради тяхната добра работа и за това, че усилията им имат смисъл. Всяко малко действие има смисъл за положителната промяната в нагласите на обществото по важни въпроси като опазването на биоразнообразието и природата като цяло.


Номинации получиха 12 души в 10 случая, сред които са имената на програмния директор на Канал 0 Мария Салабашева, номинирана за цялостния й принос в борбата с престъпленията срещу природата като журналист.


Директорът на Държавно горско стопанство – Елхово, инж. Станимир Сотиров е номиниран за бързата му намеса за спасяване на гнездо на малък креслив орел.


Експертът от РИОСВ – Русе, Венелин Скарлатов е номиниран за установяване и санкциониране на нарушители, засели със земеделски култури терени в защитена зона от „Натура 2000”.


Гл. инспектор Иван Стефанов
- началник на Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Кърджали, и Христо Христов – горски стражар в Държавно ловно стопанство „Женда” – Кърджали, са номинирани за участието им в потушаването на пожар по бреговете на яз. „Кърджали”


Горският стражар от ДГС – Провадия, инж. Асен Христов е номиниран за проявената инициатива при спасяването на обикновен мишелов и премахване на незаконно сметище.


Горският инспектор от РДГ – Бургас, Петко Лапчев е номиниран за действията му срещу бракониерски риболов на язовир „Камчия”.

Горският инспектор от РДГ – Шумен, Изнесено звено – Търговище, Муса Мусов е номиниран за приноса му за залавяне на нарушители, извършващи незаконна сеч в общински гори – Опака, област Търговище.


Горският инспектор в РДГ – Кърджали, Изнесено звено – Свиленград, Веселин Манев е номиниран за разкриване на незаконна сеч в землището на с. Сеноклас, община Маджарово.


Горският инспектор в РДГ – Берковица, Румен Георгиев е номиниран за разкриването на кражба на дървесина в особено големи размери.


Горските стражари инж. Иван Драгнев и Минчо Маков от РДГ – Смолян,  са номинирани за спасяването на обикновен мишелов, защитен по закона за биологичното разнообразие.


Всички номинирани получиха плакети и парична награда на заключителната пресконференция на кампанията.


Кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ се провежда за трети път. Приемат  се номинации на  професионалисти и любители, които спомагат за разкриване или предотвратяване на престъпления срещу природата. Примери за престъпления срещу дивата природа са незаконното залавяне на животни от дивата природа и отглеждането им в плен, ограбване на гнезда, яйца и малки; трафик и търговия със защитени видове; използване на незаконни методи за лов с примамки и отрови; бракониерски отстрел; незаконно препариране и др. Всички тези деяния са сериозни престъпления, които се санкционират строго от закона. Според Наказателния кодекс на Република България този, който унищожи, улови, задържи или продаде екземпляр, защитен съгласно закона за биологичното разнообразие вид от дивата флора или фауна, без необходимото за това разрешение и в зависимост от обстоятелствата, се наказва с лишаване от свобода до 5 години, както и с глоба между 2 000  и 20 000 лева и с компенсиране на нанесените щети.


Кампанията се организира от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на проект „Горите на орела“, финансиран по програма LIFE+ на Европейския съюз.

Снимки:

сн. Мариана Вълчева
сн. Мариана Вълчева
сн. Мариана Вълчева

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook