bg

Нов доклад за храната на малкия креслив орел е факт
02.07.2018

Излезе най-новата публикация по проект „Горите на орела“. Това е доклад относно „Храната на малкия креслив орел в Югоизточна България”. Автори на труда са д-р Димитър Демерджиев, проф. д-р Златозар Боев, д-р Недко Недялков.
Материалът, съставляващ храната на малкия креслив орел, е събран и определен през периода 2014-2017 г. от 25 гнездови находища, намиращи се в Югоизточна България.


Резултатите показват, че насекомите имат незначително участие в храната на малкия креслив орел, представени с 2.7%, а земноводните са представени под 1%. Влечугите  съставляват 12.42% от улавяните жертви, като гущерите и змиите. С най-много различни представители сред жертвите са птиците, включващи шестнадесет различни таксона и общо 16.2% участие. Общо класът на бозайниците осигурява 2/3 (68.11%) от храната на малкия креслив орел, като най-често улавяните жертви са различните видове полевки, съставляващи половината от диетата на вида (49.19%). Важен хранителен компонент се явява и западния белогръд таралеж съставляващ 15.14% от улавяните жертви.

Вижте пълния текст на доклада

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook