bg

На 21 и 22 май празнуваме две важни дати, свързани с природата
24.05.2018

На 21.05.2017 г., отбелязваме деня на приемането на Директивата за местообитанията и мрежата "Натура 2000". Със своите повече от 27 000 зони, мрежата "Натура 2000" е едно от най-впечатляващите постижения на ЕС в областта на природозащитата.


У нас обхватът на мрежата покрива 34,4% от територията на страната. България е трета по относителна площ на Натура 2000 в Европа след Словения (37,85%) и Хърватска (36,58%). 
Международният ден на биологичното разнообразие – 22 май, е обявен с цел подобряване на информираността и разбирането за проблемите пред биоразнообразието.


Генералната асамблея на ООН възприема 22 май като Международен ден на биоразнообразието, с което се отбелязва датата, на която в Найроби е приет окончателният текст на Конвенцията за биологичното разнообразие през 1992 година.


България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г
. и от 16 юли 1996 г. е равноправен член.
Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook