bg

„Горите на орела“ организира обществени обсъждания на плана за действие за малкия креслив орел
07.11.2017

Рисунка: Васил Генчев

Изпълнителната агенция по горите и Българското дружество за защита на птиците организират обществени обсъждания на Плана за действие за малкия креслив орел в България, които ще се проведат както следва:

-    Регионални обществени обсъждания в Бургас (9.11.2017), Сливен (10.11.2017) и Хасково (14.11.2017);
-    Национално обществено обсъждане в София (21.11.2017).

На обществените обсъждания са поканени представители на институции, сдружения и неправителствени организации.

Първата чернова на Плана за действие за малкия креслив орел (Clanga pomarina) в България за периода 2018 – 2027 г. може да бъде намерена тук: http://bspb.org/bg/news/Gotova-e-chernovata-na-Plana-za-deistvie-za-malkia-kresliv-orel-v-Bulgaria.html

Целта на плана е постигането на стабилно състояние на вида в страната, чрез създаване на подходящи условия за нарастване на числеността и плътността на гнездовата популация, заемане на нови подходящи местообитания, чрез минимизиране действието на лимитиращите фактори. Планът ще допринесе за осигуряване на ефективна защита и опазване на малкия креслив орел, ключовите му места и местообитания в България на популационно ниво.

Приканваме всички институции, експерти и др. заинтересовани, които имат конструктивни коментари и бележки по предоставения за обсъждане вариант на плана, да ги изпратят на адрес: dimitar.plachiyski@bspb.org в срок до 16.11.2017 г.

Планът за действие се разработва по проект „Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел в България“ (LIFE12 NAT/BG/001218), финансиран от Програма LIFE на ЕС.

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook