bg

Семинар за предотвратяване на престъпления срещу природата в Източните Родопи
02.11.2017

По време на семинара участниците бяха запознати с работата на кучето Барс и екипа за откриване на отровени и убити животни. Снимка: Димитър Градинаров/БДЗП

Над 30 представители на ловни и риболовни сдружения, държавни институции и природозащитни организации обсъдиха в края на миналата седмица различни възможности и съвместни дейности за по-ефективно опазване на дивата природа в Източните Родопи. Това стана в рамките на двудневен семинар „Разселване и опазване на едър дивеч и предотвратяване на престъпления срещу природата в Източните Родопи“, организиран от фондация По-диви Родопи и Българското дружество за защита на птиците.

В семинара участваха представители на ИАГ, РДГ-Кърджали, ЮЦДП, РИОСВ-Хасково, НЛРС-СЛРБ, Полицията, представители на ловни сдружения в Източните Родопи.

По време на семинара бяха разисквани важни за всички заинтересовани страни въпроси, включително за опазване на дивеча и на биологичното разнообразие и необходимите действия на отговорните институции и неправителствените организации за предотвратяване на престъпления срещу природата. „Изненадан бях от единомислието на хора, за които се очаква  да са в конфликт – ловци и еколози. Срещата породи плах оптимизъм за бъдещето на животинския свят“, коментира директорът на ловно стопанство „Студен кладенец“ инж. Георги Шереметев.

Семинарът си постави още за цел да идентифицира общите  проблеми и допирни точки, на базата на които да започне диалог между всички заинтересовани страни по проблемите с опазване на дивеча. По време на двудневното събитие експерти и представителите на различните институции успяха да обменят опит и набележат съвместни действия за по-добра координацията и в работата по предотвратяване на престъпления срещу природата. Николай Терзиев от БДЗП демонстрираха пред участниците работата на кучето Барс и екипа за откриване на отровени и убити животни.

Семинарът се организира в рамките на проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Източните Родопи“  (LIFE14 NAT/NL/000901) и проект „Горите на орела” – Опазване на ключови горски хабитати на малкия креслив орел в България  (LIFE12 NAT/BG/001218), финансирани по програма LIFE на Европейския съюз.

 

 

Снимки:

Снимка: Димитър Градинаров/БДЗП

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook