bg

Новини

Виж повече
Отбелязваме 25 години програма LIFE на ЕС и Натура 2000

Отбелязваме 25 години програма LIFE на ЕС и Натура 2000

Днес, 21.05.2017 г., отбелязваме 25-тата годишнина от създаването на програма LIFЕ на Европейския съюз и на приемането на Директивата за местообитанията и мрежата Натура 2000. От 21 май 1992 г. всички те успешно допринасят за опазването на нашето европейско природно богатство. Програма LIFE е финансовият инструмент на ЕС, който подкрепя европейски проекти за опазване на околната среда,...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook