bg

Новини

Виж повече
Готова е черновата на Плана за действие за малкия креслив орел в България

Готова е черновата на Плана за действие за малкия креслив орел в България

Първата чернова на Плана за действие за малкия креслив орел ( Clanga pomarina ) в България за периода 2018 – 2027 г. е достъпна за обсъждане. Целта на плана е постигането на стабилно състояние на вида в страната, чрез създаване на подходящи условия за нарастване на числеността и плътността на гнездовата популация, заемане на нови подходящи местообитания, чрез минимизиране действието на...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook