bg

Новини

Виж повече
Проведе се четвъртото обществено обсъждане на Плана за действие за малкия креслив орел в България

Проведе се четвъртото обществено обсъждане на Плана за действие за малкия креслив орел в България

Днес на 21.11.2017 г. в София се проведе обществено обсъждане на Плана за действие за малкия креслив орел (Clanga pomarina) в България. Целта на плана е постигане на стабилно състояние на вида в страната, посредством създаване на подходящи условия за нарастване на числеността и плътността на гнездовата популация, заемане на нови подходящи местообитания, чрез минимизиране действието на...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook