bg

Номинация Веселин Манев, РДГ - Кърджали

Веселин Манев е главен специалист – горски инспектор в Регионалната дирекция по горите – Кърджали,  Звено – Свиленград. 

Номиниран е от директора на РДГ – Кърджали, инж. Юсеин Ефендиев за разкриване на незаконна сеч в отдел 536, подотдел „И” в землището на с. Сеноклас, община Маджарово, Хасковска област на 30.08.2016 г. Нарушението е в непосредствена близост до район с голямо разнообразие на дневни грабливи птици – белоглав и египетски лешояд, вечерна ветрушка, ястреб, мишелов. На основание на издадения констативен протокол серия КОО № 101475 от 30.08.2016 г. на извършителя е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) по Закона за горите.

Веселин Манев е спечелил уважението на колегите си с успешната си работа за предотвратяване на нарушения и престъпления в горите в обхвата на РДГ -  Кърджали, където попадат много значими видове и местообитания.
За последните осем години като служител на РДГ - Кърджали, Веселин Манев е съставил около 80 констативни протокола, разписки и АУАН.
Всички предотвратени нарушения имат безспорен социален ефект, се казва в номинацията.

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook