bg

Номинация Иван Стефанов и Христо Христов, Кърджали

Гл. инспектор Иван Стефанов е началник на Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Кърджали, а Христо Христов – горски стражар в Държавно ловно стопанство „Женда” – Кърджали.

Двойната номинация е направена от инж. Николай Янчев - директор на ДЛС „Женда”, за участието на Иван Стефанов и Христо Христов в потушаването на пожар по бреговете на язовир „Кърджали”.

На 01.09.2016 г. възниква пожар в иглолистна гора на недостъпно за гасаческа техника място, на стръмен склон край бреговете на яз. „Кърджали”, в землището на с. Звъника. Гората е част от иглолистен масив с противоерозионна функция и рискът от разпространение на пожара е голям. Достъпът е възможен само по вода. Гл. инспектор Иван Стефанов своевременно създава организация, а Христо Христов се включва в потушаването на пожара, като с лодката си участва в превозването на 38 служители на РС „ПБЗН”, ДЛС „Женда”, Държавните горски стопанства в Ардино и Момчилград, оборудвани с гръбни пръскачки.   

В резултат на бързата реакция и създадената организация от гл. инспектор Иван Стефанов, огънят е потушен, без да е допуснато неговото разпространение. Христо Христов остава дежурен на мястото на пожара през нощта на 1 срещу 2 септември.

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook