bg

Номинация Станимир Атанасов Сотиров, ДГС – Елхово

Инж. Станимир Сотиров е директор на Държавно горско стопанство – Елхово.
Номиниран е от инж. Веселин Райчев – служител по сигурността на информацията в Изпълнителната агенция по горите, за бързата му намеса за спасяване на гнездо на малък креслив орел в отдел 307 на територията на стопанството.

На 20 октомври инж. Сотиров получава сигнал от БДЗП, че в отдел 307 на стопанството, където в съответствие с годишния план за ползване се извършва дърводобив, се намира гнездото на малък креслив орел, което е застрашено от сечта.

Инж. Станимир Сотиров, заедно със зам.-директора на стопанството Кирил Кирилов и горския надзирател Димитър Ричев, проверява обстоятелствата по сигнала и разпорежда да не се извършва сеч в радиус от 100 м от дървото с гнездото.

По случая е издаден констативен протокол от 20.10.2016 година.

Снимки:

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook