bg

Номинация Муса Салиев Мусов, РДГ – Шумен

Муса Салиев Мусов е горски инспектор в РДГ – Шумен, Изнесено звено – Търговище.
Номиниран е от директора на РДГ – Шумен, инж. Емил Гелов за успешната му работа и принос  за залавяне на нарушители и предотвратяване на престъпления в горите. От началото на 2016 г. Мусов е съставил най-голям брой актове за констатирани нарушения в Дирекцията и работи активно за осъществяване на непосредствен контрол върху всички дейности, които се извършват в горските територии, се казва в номинацията.

Конкретният повод е реакцията на Муса Мусов на подаден сигнал от журналисти на телевизия „Скат” за извършване на незаконна сеч в общински гори в Опака, област Търговище. Екипът на Мусов се отзовава незабавно, като сигнализира и на служителите на РУ „Полиция” - Попово, които пристигат на мястото на престъплението. Със съвместните усилия на горските инспектори и полицейските служители нарушителите са установени и заловени. Съставени са констативен протокол и акт за установяване на административно нарушение.

Снимки:

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook