bg

Номинация инж. Иван Стоянов Драгнев, Минчо Искренов Маков, РДГ – Смолян

Иван Драгнев и Минчо Маков са горски стражари в РДГ – Смолян. Номинирани са от директора на регионалната дирекция инж. Венцислав Фурлански за спасяването на обикновен мишелов (Buteo buteo). Видът е включен в Червения списък на световнозастрашените видове (IUCN Red List) - Незастрашен (Least Concern LC).

На 08.01.2016 г. при изпълнение на служебните си задължения към 11,30 часа служителите намират на пътя Чепеларе-Смолян замръзнал обикновен мишелов с обледено оперение, който не може да се движи. Горските инспектори поставят птицата в кашон и я прибират в служебния автомобил, където успяват да я затоплят. След около 2 часа мишеловът започва да се възстановява. Горските инспектори го изваждат с кашона от колата и го поставят на слънце. След около 20 минути адаптация птицата отлита към гората.

Снимки:

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook