bg

Предотвратяване на директното преследване на малкия креслив орел

снимка С. Спасов. http://www.natureimages.eu/

В България, малкият креслив орел е защитен на територията на цялата страна. В последните години по време на систематичната си работа за предотвратяване на престъпленията, свързани с птици, БДЗП установи, че те са сериозен проблем за България, подценяван в миналото.

Ще въведем механизъм за ангажиране на отговорните власти и ключови заинтересовани лица (напр. ловци и горски стражари) за противодействие на престъпленията с птици и директното им убиване.
БДЗП ще работи с отговорните институции на територията на проекта (гранична полиция, митници, горски стражари и други) за обучаване на техния персонал, с което да се улесни тяхната работа при прилагане на европейското законодателство и международните конвенции по отношение на престъпленията с птици. БДЗП вече има създадени работни взаимоотношения с Генерална дирекция „Митници”.

За предотвратяване на безпокойството на местата за размножаване на малкия креслив орел и на престъпленията срещу дивата природа ще бъде отделен специален бюджет за номинации за най-добрите горски стражари, горски инспектори, митнически инспектори или полицаи, както и за любители природозащитници. Повече за тази дейност можете да научите тук.

Снимки:

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook