bg

Номинация инж. Асен Любенов Христов, ДГС – Провадия

Незаконното сметище

Асен Христов е горски стражар в мобилен контролен екип за опазване на горски територии, номиниран от Държавно горско стопанство – Провадия, за проявената инициатива при спасяването на обикновен мишелов и премахване на незаконно сметище.

В края на 2015 г. Асен Христов намира обикновен мишелов, защитен вид граблива птица, в безпомощно състояние и го прибира в сградата на ДГС – Провадия, след което подава сигнал в РИОСВ – Варна, и птицата е пренесена в специализиран приют.

В началото на март 2016 г. в землището на с. Венчан, на територията на ДГС – Провадия, Асен Христов открива изхвърлени химически отпадъци от неизвестен извършител. Замърсената площ е 18 кв. м, а общото количество на отпадъците - около 1500 килограма. След месец с подкрепата на спонсори, осигурили необходимата техника, незаконното сметище е премахнато.

 

Снимки:

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook