bg

Новини

Виж повече
Успешно приключиха последните обучения по проект „Горите на орела“

Успешно приключиха последните обучения по проект „Горите на орела“

Четири обучения за служители от регионалните дирекции по горите бяха проведени в периода от 3 до 13 юни 2019 г. по проект „Опазване на ключови горски хабитати на Малкия креслив орел",  по програма LIFE на Европейския съюз. Общо 200 експерти по контрол и опазване на горските територии, горски инспектори, юрисконсулти и др. взеха участие в „Създаване на мрежа от ключови...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook