bg

Новини

Виж повече
Стартира процесът по подписване на споразумения за партньорство към новия проект на ИАГ по програма LIFE на ЕС

Стартира процесът по подписване на споразумения за партньорство към новия проект на ИАГ по програма LIFE на ЕС

Официално бе дадено началото на  новия проект на Изпълнителна агенция по горите по програма LIFE на Европейския съюз. Вчера бенефициерите по проект „Мерки за опазване на Малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, стартираха процеса по подписване на споразумения, с които всеки един от партньорите се ангажира с изпълнението на конкретни дейности и...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook