bg

Новини

Виж повече
Приключи инвентаризацията на горските територии на ДЛС „Граматиково”

Приключи инвентаризацията на горските територии на ДЛС „Граматиково”

В периода 16-18.11.2016 г. специална комисия, назначена от директора на РДГ - Бургас, прие окончателния етап от теренната работа по извършване на инвентаризация на горските територии на ДЛС „Граматиково“, извършена от лесоустройствената група при „Агролеспроект” ЕООД – клон Бургас. Комисията посети на терен инвентаризирани насаждения, констатира забележки в...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook